Aktualności
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 3Wszystkich: 32760

6 zasad Bajki

 1. Dobrze uczyć każde dziecko.
  Nauczyciel poznając potrzeby dziecka, potrafi wyjaśnić i zaciekawić, dba aby wszystkie dzieci osiągały coraz lepsze wyniki, rozwijały swoje aspiracje i zainteresowania.
 2. Oceniać działania dzieci sprawiedliwie.
  Dzieci wiedzą, czego mają się nauczyć, znają i rozwijają zasady oceniania postępowania, rozumieją zawarte umowy i je przestrzegają, a nauczyciele służą przykładem i konsekwencją postępowania.
 3. Uczyć samodzielnie myśleć i rozumieć świat.
  Przebywanie dziecka z nauczycielami i w grupie, uczy twórczego krytycznego myślenia, a wiedza i umiejętności w niej zdobyte, pomagają zrozumieć to, co dzieje się w ich grupie, najbliższym otoczeniu oraz pomaga rozwiązywać realne problemy.
 4. Rozwijać społecznie, uczyć wrażliwości.
  Dzieci uczą się współdziałania w zespole, angażując się w pracę na rzecz innych dzieci, zwłaszcza mniej sprawnych oraz działają dla dobra grupy, swojej „małej ojczyzny”. Dzieci kształtują:
  ~ myślenie twórcze,
  ~ pasję poznawczą,
  ~ pracę w grupie,
  ~ języki obce,
  ~ samoocenę,
  ~ budowanie wiary w swoje możliwości,
  ~ otwartość na świat.
 5. Pomagać dziecku wierzyć w siebie, tworzyć dobry klimat dla nawiązywania kontaktów emocjonalnych.
  Panuje życzliwa, pełna wzajemnego szacunku atmosfera, dzieci mają szansę uwierzyć we własne siły. Nauczyciel stymuluje wieloaspektowo proces rozwoju dziecka.
 6. Przygotować do przyszłości.
  Uczy języków obcych, przygotowuje dzieci do życia w szkole, wprowadza w świat kultury i społeczeństwa.